อธิการบดี ให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคต ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 นักกีฬาทีมชาติไทยร่วมฟังอย่างคับคั่ง นำทีมโดยแชมป์โลกเทควันโด พร้อมดารานักแสดงอีกมากมาย

#ชัดทุกกระแส


อธิการบดี ให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคต ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา  2562  นักกีฬาทีมชาติไทยร่วมฟังอย่างคับคั่ง นำทีมโดยแชมป์โลกเทควันโด  พร้อมดารานักแสดงอีกมากมายมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ที่หอประชุมใหญ่อาคารชาญชัยอเคเดียม  ผศ.ดร.บังอร   เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา  2562 ในระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก โดยมีคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ ร่วมให้คำแนะนำคือ ดร.กว้าง  รอบคอบ ผศ.ดร.จรินทร์  สวนแก้ว ผศ.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล  ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์ รศ.ดร.   สถิตย์.  นิยมญาติ  เป็นต้น เพื่อได้รับทราบรับรู้ขอปฎิบัติในการเรียนมีอะไรติดขัดมีปัญญาจะได้ไปติดต่อที่ไหน การปฐมนิเทศมีความจำเป็นต่อนักศึกษาใหม่
ในการปฐมนิเทศมีนักกีฬาทีมชาติมาร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง  นำทีมโดย พรรณนภา  หาญสุจินต์ เจ้าของเหรียญทองเทควันโด ชิงแชมป์โลกปี  2019 ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อเร็ว ๆนี้คนอื่นมี ปรณต  ภู่ระหงษ์. ส.อ.ณัฐพงษ์ ขนอม ,สุภาภรณ์  สมศรี ,พีรเทพ. ศิลาอ่อน. ,ธนาพร  เอี่ยมสะอาด,เสริมสิน  วงศ์ญาพรหม ,วรยุทธ  มีคำสัตย์,ณัฐวุฒิ   แววขาว เป็นต้น


ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล   ได้กล่าวให้โอวาทว่า. การเรียนในระดับปริญญาตรีนั้นเพื่อให้รู้ในส่ิงที่เราต้องการท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพต่าง ๆที่เราได้ศึกษา ถ้าเรียนในระดับสูงขึ้นไปอีกก็เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์เป็นแก้ปัญหาเป็นและมีความรู้ในการวิจัยหรือเพื่อวิเคราะห์คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถสร้างทฤษฏี   นวัตกรรมใหม่ ๆขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป ขอให้นักศึกษาตั้งใจเรียนมีความมุ่งมั่น เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จสมความตั้งใจที่ได้ศึกษาเล่าเรียนที่มุ่งหวังเอาไว้ต่อไป

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง