ตม.จว.สระบุรี​ จับบุคคลอยู่เกินกำหนดตามม.37

#ชัดทุกกระแส


ตม.จว.สระบุรี​ จับบุคคลอยู่เกินกำหนดตามม.37

4 มิ.ย.2562
 พ.ต.ต.ธรากร  พิกุลแก้ว สว.ตม.จว.สระบุรี พร้อมด้วยชุดสืบสวนปราบปราม บูรณาการร่วมกับ ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ ออกตรวจสถานที่ก่อสร้างหมู่บ้านพฤกษา 159 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พบต่างด้าวและคนไทย จำนวน 3 ราย ทำการจับกุม ดังนี้
      1.MR.CHEY AU อายุ 43 ปี สัญชาติ กัมพูชา หนังสือเดินทางเลขที่ (N 01016866) ข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่แจ้งเปลี่ยนที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ไปถึงด้วย” ม.37 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 2522 ปรับเป็นเงิน 4,000.-บาท
      2. นายอารีย์ อาปัตชิงอายุ 52 ปี สัญชาติไทย        และ 3. นายสมพงษ์ สุวรรณรัตน์  อายุ 50 ปี สัญชาติไทย"ข้อหา “เป็นเจ้าบ้านผู้ครอบครองเคหสถานไม่แจ้งที่พักอาศัยของผู้คนต่างด้าวภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่บุคคลต่างด้าวเข้าพักอาศัย” ม.38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ปรับรายละ 1,600.-บาท รวมเป็นเงิน 3,200.-บาท
ทางด้านพันตำรวจตรี ธรากร พิกุลแก้ว สารวัตรหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในการตรวจตราดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการ ของพลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และพลตำรวจตรี อาชยน ไกรทอง ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ที่สั่งการให้เข้มงวดกวดขัน ในการกระทำความผิดของคนต่างด้าว ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะการอยู่ในราชอาณาจักรไทยเกินกำหนด การไม่แจ้งที่พักและรายงานตัวตามมาตรา 37&38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ที่ทำให้ไม่สามารถทราบข้อมูล ในการ อยู่ต่อหรือพักอาศัยว่าอยู่จุดใดมาบ้างทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมถึงอนาคตที่จะต้องมีข้อมูลเก็บไว้ใช้ในการตรวจของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโดยหากประชาชนมีเบาะแสการกระทำความผิดในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี โปรดแจ้งได้ที่สายด่วน สตม.1178 หรือแจ้งได้ที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี ได้ทันทีทุกจุด พันตำรวจตรีธรากรกล่าวทิ้งท้ายในที่สุด

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง