สน.พหลโยธินจัดกิจกรรมครูตำรวจ 5 นาที เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างตำรวจกับคณะครู อาจารย์

#ชัดทุกกระแส

สน.พหลโยธินจัดกิจกรรมครูตำรวจ 5 นาที เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างตำรวจกับคณะครู อาจารย์
   วันนี้ 5 มิ.ย.62 ; 07:45 น.

   ร.ต.อ.วุฒิ ไตรยวงค์ รอง สวป.ฯ ชุดตชส.สน.พหลโยธิน

   จัดกิจกรรมครูตำรวจ 5 นาที เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างตำรวจกับคณะครู อาจารย์ เพื่อสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดในสถานศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายและสร้างความคุ้มกันให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันกันสารเสพติด การพนัน สื่อลามก การทะเลาะวิวาท ให้หมดไปจากสถานศึกษา

   ณ รร.สตรีวรนาถบางเขน

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ