"กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับหน่วยงานราชการในจว.มอบบ้านมั่นคงและถุงยังชีพ"มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ"ให้ชาวบ้านผู้ยากไร้!!

#ชัดทุกกระแส"กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับหน่วยงานราชการในจว.มอบบ้านมั่นคงและถุงยังชีพ"มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ"ให้ชาวบ้านผู้ยากไร้!!เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.62 เวลา 09.30 น. โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วย มว. รส.ที่ 1 (อ.เมือง) ร้อย.รส.จว.ป.ข.(ศร.) ร่วมกับ นายสุทธิพร เที่ยงธรรม ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี เมืองประจวบคีรีขันธ์ นายพิชิต สันติเมธากุลอดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ ์เจ้าหน้าที่เทศบาลพร้อมด้วยผู้นำชุมชนลงพื้นที่มอบบ้านมั่นคงเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่ น.ส.สุพัตรา ธูปวิโรจน์ อายุ 59 ปี ที่อยู่ 24/2 ซ.2 โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเคยพักอาศัยอยู่กับสามี และสามีได้เสียชีวิตจากโรคประจำตัว มีฐานะยากจนแต่ยังสามารถทำมาหาเลี้ยงชีพได้้ บ้านชำรุดทรุดโทรมได้รับเงินช่วยเหลือซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงบ้านให้มีสภาพดีขึ้นและร่วมกันมอบถุงยังชีพจาก"มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ"โดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณเพื่อเป็นกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง