กิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 10”

#ชัดทุกกระแส


กิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 10”วันที่ 24 ก.ค. 62

พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.ต.ท.ดร.มนัส โนนุช รองประธาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ จัดกิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 10” ณ สวนวชิรเบญจทัศ จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ศิลปิน ดารา และน้องๆ เยาวชนกลุ่มพิเศษ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางสติปัญญา บกบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง


โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นโอกาสพิเศษอย่างยิ่ง เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี และคู่สมรส ให้เกียรติเป็นผู้นำเยาวชนกลุ่มพิเศษปลูกต้นรวงผึ้งอย่างเป็นกันเอง สร้างขวัญกำลังใจให้แก่น้องๆ เยาวชนกลุ่มพิเศษ


พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กรุงเทพมหานคร ที่ร่วมมือกันจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
ร.ต.ท.ดร.มนัส กล่าวว่า สวนวชิรเบญทัศ เป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สร้างขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรีสมัย พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชนทั่วไป ได้รับพระราชทานชื่อ สวนวชิรเบญจทัศ จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขณะดำรงพระอิสริยยศในพระราชสถานะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระชนมายุ 50 พรรษา


สวนวชิรเบญทัศ เป็นสวนสาธารณะที่มีความพิเศษและสำคัญแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่ประชาชนนิยมมาออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ปั่นจักรยาน วิ่งออกกำลังกาย มีพื้นที่ 375 ไร่ มีผู้มาใช้สถานที่ทำกิจกรรมมากมายทุกวัน เดือนละไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนคน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ พร้อมพันธมิตร ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามพระบรมราโชบาย โครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยการปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ จำนวน 110 ต้น บริเวณลานรวงผึ้ง ภายในสวนวชิรเบญทัศ เพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นสาธารณประโยชน์กับประชาชนมากมายที่มาใช้บริการอีกทั้งเป็นการร่วมกันสืบสานพระราชปณิธาน ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพระราชดำริฯ ที่จะสร้างป่า สร้างต้นไม้ ลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รักต้นไม้อีกด้วยรศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ กล่าวว่า คณะทำงานโดย ผู้ตรวจราชการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ฝ่ายปฏิบัติการ นายถวิล มั่งนุ้ย จัดเตรียมต้นรวงผึ้งไว้ จำนวน 110 ต้น โดยต้นรวงผึ้งเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงเกษตรฯ และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการแจกของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมงาน โดยการสนับสนุนจากพันธมิตร อาทิ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน นายสิงหล แสงจำปา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผศ. ดร. บุญมา อิ่มวิเศษ ประธานกลุ่มบริษัทในเครือสตาร์เวลล์ บริษัท ฟาร์มแชนเนล ประเทศไทย จำกัด ในเครือบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรมพัฒนาที่ดิน บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด น.ส.หทัยรัตน์ อุดมลาภธรรม บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด บริษัท บูโอโน่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮงฮวด จำกัด เจนิฟู๊ด และสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และอ.ศรันย์ธร   ลิมปิษเฐียร
นายกสมาคมที่ปรึกษา  ผู้ประกอบการพร้อมคณะ คุณสุเนตรา  สุขะเกศเลขาฯ
ว่าที่ พลอากาศตรีหญิง วันเพ็ญ งามสง่า
ประธานสุขภาพ
คุณณัชชา  สมประสิทธิ์
นายกสมาคมเยาวชน จิต อาสาพัฒนา
คุณสิรัชชา
รัตนปริญญาโชค
ประธานสื่อ


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง