"เปิดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์โอท๊อป สู่นวัตกรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2562!!

#ชัดทุกกระแส

"เปิดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์โอท๊อป สู่นวัตกรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2562!!
วันที่ 18ก.ค. 62 เวลา 11.00 น.นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผวจ.นครสวรรค์ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร รอง ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยว
 เพื่อการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์โอท๊อป สู่นวัตกรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2562 ครั้งที่ 2 / 2562 ณ สวนกาวาง ชุมชนบ้านหาดเสลา อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัด และนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว!!

#ประชาสัมพันธ์อำเภอเก้าเลี้ยว!!

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ