"กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์และขยายเครือข่ายมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2562 !!

#ชัดทุกกระแส

"กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์และขยายเครือข่ายมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2562 !!เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2562 เวลา 09.00 น. โดยพ.อ.กรกานต์  นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข. ได้มอบหมายให้   พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน. จังหวัด ป.ข.,พ.อ.สุรชัย  สังข์แก้ว หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ. รมน.จังหวัด ป.ข.และ พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์  เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.,  วิทยากรขุนด่าน กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.

จัดทำโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์และขยายเครือข่ายมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม อบต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน โดยมี นาย สุรศิลป์ ยนปลัดยศ นายก อบต.แสงอรุณ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ