"กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดทำโครงการสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 !!

#ชัดทุกกระแส

"กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดทำโครงการสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 !!เมื่อวันที่ 22 ก.ค.62 เวลา 09.00น. โดย พ.อ.กรกานต์  นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วย พ.อ. สุรชัย  สังข์แก้ว หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. และ พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์  เจ้าหน้าที่ กอ. รมน.จังหวัด ป.ข.

จัดทำโครงการสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายพสิน พัฒนปนชัย ประธานศูนย์ ศพก. อ.กุยบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านมะซาง หมู่ 3 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรีจ.ประจวบคีรีขันธ์ มีประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน !!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ