"กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์! ร่วมพิธีเปิดโครงการการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล และฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ ประจำปีงบประมาณ 2562 !!

#ชัดทุกกระแส


"กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์! ร่วมพิธีเปิดโครงการการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล และฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ ประจำปีงบประมาณ 2562 !!
เมื่อวันที่4 ก.ค.62 เวลา 09.00 น. โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วย พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.,พ.อ.สุรชัย สังข์แก้ว หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ร่วมพิธีเปิดโครงการการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล และฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ ประจำปีงบประมาณ 2562โดยมี นายสุรพล ศรีมนฑา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก เป็นประธานในพิธี มีประชาชนในพื้นที่ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อยจ.ประจวบคีรีขันธ์

 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีนคร ม.7 ต.ข้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ !!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง