ตม.จว.สตูล ตรวจสอบเละประชาสัมพันธ์การแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักตาม ม.38 แห่งพ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522


#ชัดทุกกระแส

ตม.จว.สตูล ตรวจสอบเละประชาสัมพันธ์การแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักตาม ม.38 แห่งพ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522วันนี้ 24 ก.ค.62 เวลาประมาณ 13.15 น.
ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของ พ.ต.อ.ภูวสิษฎ์ เมฆ๊​ ผกก.ตม.จว.สตูล,​ พ.ต.ท.สุทธิสุนทร ช้ายขวัญ รอง ผกก.ตม.จว.สตูล, พ.ต.ท.วิรวัฒน์ นิลวัตร รอง ผกก.ตม.จว.สตูล, ว่าที พ.ต.ต.หญิงกุลนิดา ศุภสิทธิกุลชัยสว.ตม.จว.สตูล สั่งการให้ สืบสวนออกตรวจสอบและประชาสัมพันธ์การแจ้งคนต่างค้าวเข้าพักตาม ม.38 แห่งพ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
ผลการปฏิบัติดังนี้
จับกุม นางสรรเสริญ จาโร อายุ 58 ปี ข้อหา " เป็นเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือ ผู้จัดการโรงแรม รับคนต่างด้าวชึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัยแล้วไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง" ตามพ.ร.บ.คนเข้าเมือง 2522 ม.38, ปรับ1600. บาทตามใบเสร็จเล่มที 8188 เลขที่ 001
และได้จับกุม น.ส.มายาวิ คงขา อายุ 35 ปี ข้อหา เป็นเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมรับคนต่างด้าวซื่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ ชั่วคราวเข้าพักอาศัยแล้ว ไม่เจ้งต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่
ภายใน 24 ชั่วโมง" คามพ.ร.บ.คนเข้าเมือง 2522 ม.38. ปรับ 1600 บาท

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ