ตม.สระบุรีจับบุคคลต่างด้าวตาม​ ม.​38

#ชัดทุกกระแส

ตม.สระบุรีจับบุคคลต่างด้าวตาม​ ม.​3823 ก.ค.2562
 พ.ต.ต.ธรากร  พิกุลแก้ว สว.ตม.จว.สระบุรี สั่งการให้ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.สระบุรี ตรวจสอบบุคคลต่างด้าวบริเวณสถานที่ก่อสร้างร้านอาหารข้างสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 4 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี ผลการตรวจสอบมีการจับกุม 1.นายปวิช วงษ์ไพร อายุ 27 ปี, 2.นายสุพล คีตลักษณ์ อายุ 50 ปี และ น.ส.สุภาวดี บำรุงจันทร์  อายุ 28 ปี สัญชาติ ไทย ข้อหา “เป็นเจ้าบ้านผู้ครอบครองเคหสถานไม่แจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่บุคคลต่างด้าวเข้าพักอาศัย” (ม.38) ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ปรับรายละ 1,600.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,800.-บาทถ้วน

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง