....นอนไม่หลับมา 3 วัน ด้วยความปลาบปลื้มใจเป็นที่สุด .

#ชัดทุกกระแส

....นอนไม่หลับมา 3 วัน ด้วยความปลาบปลื้มใจเป็นที่สุด .


 หลังจากที่มูลนิธิซิโก้ ได้คัดทุนฟุตบอลเยาวชนไทย อายุไม่เกิน 14 ปี ที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านฟุตบอล แต่ขาดโอกาสและทุนทรัพย์. เพื่อไปศึกษาต่อประเทศอังกฤษเสร็จสิ้นลงเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานั้น  มูลนิธิได้รับแจ้งจากกองงานในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า .... “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกระแสรับสั่งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิฯใช้ชื่อทุนฟุตบอลเยาวชนว่า โครงการทุนฟุตบอลเยาวชนเฉลิมพระเกียรติถวายองค์ราชัน แทนชื่อเดิม และ ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระราชกระแสขอบใจ ที่มูลนิธิฯได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายลูกฟุตบอล 2,000 ลูก เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา มา ณ โอกาสนี้ด้วย”
 ครอบครัวเรา และทีมงานทุกคน นั่งนิ่งทั้งห้องประชุม น้ำตาไหลมาจากไหนไม่รู้ ต่างยกมือไหว้ขึ้นเหนือศรีษะ ปลาบปลื้มใจพูดไม่ออก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้.. ในหลวงทรงงานทุกวันไม่มีวันหยุด..
ในหลวงยังคงมองพวกเรา..
ในหลวงไม่ทิ้งพวกเรา...
ในหลวงรักพวกเรา..
ในหลวงห่วงใยพวกเรา...
ในหลวงรักประชาชนคนไทยทุกคน .. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน🙏
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ