รองผบช.น​ เป็นประธานในการประชุมสัมมนา กต.ตร. สัญจร บก.น. 8

#ชัดทุกกระแส


รองผบช.น​เป็นประธานในการประชุมสัมมนา กต.ตร. สัญจร บก.น. 8     เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ก.ค.62  (13.30 น.)
พล.ต.ต.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล( รอง ผบช.น. ) เป็นประธานในการประชุมสัมมนา กต.ตร. สัญจร บก.น. 8 พร้อม พญ.ดร.จีรทัศน์ พานิชอัตรา ที่ปรึกษารอง ผบช.น. , พ.ต.อ.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ รอง ผบก.น.8 ,  พ.ต.อ.ฉัฐกิตติ์ ผดุงจันทน์ธนัย  ผกก.ฝอ.บก.น.8, พ.ต.อ.ภูมิยศ เหล็กกล้า ผกก.สน.บุปผาราม , พ.ต.อ.สุรเวช การวัฒานากุล ผกก.สน.ทุ่งครุ , พ.ต.อ.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผกก.สน.บางมด, และ ผกก.- รอง ผกก.สน.ในสังกัด บก.น.8 ทั้ง11สน. พร้อมคณะกต.ตร.กทม. เข้าร่วมประชุมสัมมนาสัญจร บก.น.8 นำโดย ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร.,ที่ปรึกษา บช.ทท.,ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) ด้านเศรษฐกิจ , ดร.สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม กต.ตร.กทม. (ภาคประชาชน)ด้านยาเสพติด, ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ กต.ตร.กทม. (ภาคประชาชน) ด้านสังคม, ผศ.นายแพทย์ วีรศักดิ์ จรัสชัยศรี กต.ตร.กทม. ด้านธรรมาภิบาล, คุณโสภณ โพธิสป กต.ตร.กทม. ด้านความมั่นคง, คุณพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ กต.ตร.กทม., อาจารย์ สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล กต.ตร.กทม. ด้านการพัฒนา ,คุณปรีดา ปรัตถจริยา ที่ปรึกษา กต.ตร.กทม., อาจารย์จินตนา ผ่องแผ้ว อนุ กต.ตร.กทม.,

รวมทั้งคณะอนุ กต.ตร.กทม.อาทิเช่น คุณ.ภัคธร ปริสุทธิ์สุนทร อนุกต.ตร.กทม.(ด้านสังคม)เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้   โดยประธาน อนุ กต.ตร.บก.น. และ กต.ตร.สน.ในสังกัด บก.น.8  อาทิเข่น คุณอภิสิทธิ์ โลหะนาคะสกุล ประธาน อนุ กต.ตร.บก.น.8  คุณศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณบูลย์ ประธานกต.ตร.สน.ปากคลองสาน, คุณสุพจน์ โภชนพาณิช ที่ปรึกษา กต.ตร. สน. ตลาดพลู, คุณรุ่งเรือง งามจรัสธรรม กต.ตร. สน.ตลาดพลู ,คุณอานนท์ อธิมุติธรรม ประธาน กต.ตร.สน.บางมด,  กำธร โชคะสูตประธาน กต.ตร.สน.ทุ่งครุ, คุณสุทัศ ที่ปรึกษา กต.ตร.ปากคลองสาน, นางสมศรี อินทรศักดิ์อุบล ประธาน กต.ตร.สน.บุปผาราม  ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานตามระเบียบ กตช. และตัวชี้วัดทั้ง 6 ด้าน โดยมี คุณอภิสิทธิ์ โลหะนาคะสกุล ประธาน อนุ กต.ตร.บก.น.8 ได้กล่าวให้การต้อนรับ และร่วมนำเสนอผลงาน  เพื่อรับการประเมินผลงานนำไปสู่การมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ จากคณะกรรมการประเมินผลงาน และกต.ตร.แต่ละ สน.ได้แสดงผลงานของคณะกต.ตร.บก.น.8 และคณะอนุ กต.ตร.สน. ในที่ประชุมอย่างเต็มความสามารถในที่ประชุม     โดย พล.ต.ต.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา รอง ผบช.น. ได้นำเสนอและ แนะนำการดำเนินงานตามระเบียบ กตช.และตัวชี้วัดทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม,  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย, ด้านป้องกันปราบปรามยาเสพติด, ด้านการจราจร, ด้านการดูแลสาธารณสมบัติ และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ไดัประชาสัมพันธ์ ผลงาน กต.ตร. ทำดี อย่าอายใคร ในหัวข้อ ทุก(ข์) ชาวบ้าน กต.ตร.ช่วยได้ ทาง Facebook  และ Youtube เพื่อส่งผ่านผลงานดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชน
ณ  ห้องประชุมสมเด็จพระสังฆราช ตุ่นปุณศิริ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ