ตำรวน้ำกอง9 จัดกิจกรรม "ขจัดขยะช่วยทะเล แลชายหาดสวย"

#ชัดทุกกระแส

ตำรวน้ำกอง9 จัดกิจกรรม
"ขจัดขยะช่วยทะเล แลชายหาดสวย"
ในโครงการ"จิตอาสบำเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม"
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562เวลา ๐8๐๐ น.
ณ อ่าวนางแลนด์มาร์ค ต.อ่าวนาง อ.เมือง จว.กระบี่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้
พลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นผู้แทน มาเป็นประธานร่วม
พ.ต.ท.หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
โดยในพิธี ประธานได้กล่าว..
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน 0
904​ วปร. ตามแนวพระราชดำริ
"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัคร
สมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ โดยไม่หวังผลตอบแทน
เพื่อปลุกจิตสำนึกการทำความดีการช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง นั้น เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน


ในวันนี้ เป็นที่นยินดียิ่ง ที่ประชาชนจิตอาสาจังหวัดกระบี่ร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ชายหาด
นพรัตน์รารา ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และที่สำคัญยังเป็นการสร้าง
จิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ต่างตระหนัก และให้ความสำคัญใน
การรักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดกระบี่


พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม  ผกก.9 บก.รน. และในฐานะวิทยากร
จิตอาสา904 รุ่นที่ 2/61 นำคณะวิทยากรจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรม
ร่วมเก็บขยะในทะเล ทำความสะอาดพื้นที่ชายหาด สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณชายหาด ประชาชนชนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมด้วยความสามัคคี พื้นที่มีความสะอาด เรียบร้อย ทุกคนปลอดภัย และรู้สึกดีและมีความสุขที่ได้ทำงาน

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง