"กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำถุงยังชีพ"มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ"ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงวัย 91 ปี!!

#ชัดทุกกระแส

"กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำถุงยังชีพ"มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ"ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงวัย 91 ปี!!เมื่อวันที่ 19 ก.ค.62 เวลา 10.30 น. โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.มอบหมายให้ พ.ต.สมโภชน์ กระแจะเจิม ผช.หน. ชรต.กอ.รมน. จังหวัด ป.ข.พร้อมกับ ร.ท.ณัฐดนัย  สุขทวี จ.ส.อ.ไชยา อยู่ชมบุญ ร่วมกับรพ.สต.บ้านหนองจิก อบต.ไร่ใหม่ รพ.สต.สามร้อยยอด น.ส.กรรณิกา โชติมิตรประธาน อสม. ต.ไร่ใหม่
เข้ามอบเตียงนอนผู้ป่วยพร้อมมอบถุงยังชีพ"มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ"โดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ให้กับนางสุก  สังข์วาลย์  อายุ 91ปี บ้านเลขที่ 668 หมู่ที่ 4 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ซึ่งป่วยเดินไม่ได้เนื่องจากการล้มจากการเก็บมุ้ง พักอาศัยอยู่กับหลานเป็นผู้ดูแล!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง