รพ. ตำรวจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ด้วยการตรวจคัดกรองความเสี่ยง ในการเกิดโรคกระดูกพรุนด้วยเครื่องมืออันทันสมัย

#ชัดทุกกระแส

รพ. ตำรวจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ด้วยการตรวจคัดกรองความเสี่ยง ในการเกิดโรคกระดูกพรุนด้วยเครื่องมืออันทันสมัยวันพฤหัสที 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา08:น พลตำรวจโทชนินทร์ ชะโยชัยชนะนายแพทย์ สบ 8 เป็นประธานเปิดงานเนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวที่ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่จะถึงนี้โดยมี พ.ต.ท.นพ.ธนวัฒน์ อำพันธ์ทรัพย์ และนพ.นิติรัตน์ สถิตย์กิตติกลุ่มออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจและศูนย์ความเป็นเลิศกระดูกพรุนและผู้สูงอายุได้จัด "กิจกรรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงในการเกิด โรคกระดูกพรุนด้วยโปรแกรม FRAX และตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกด้วย เครื่อง DXA Scan"ฟรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พลตำรวจโทชนินทร์ ชะโยชัยชนะ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็น ประธานเปิด "กิจกรรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุนด้วย โปรแกรม FRAX และตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกด้วยเครื่อง DXA Scan" ทั้งนี้จากข้อมูลของภาครัฐ คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างสมบูรณ์ในปี 2564 โดยจำนวนประชากรของประเทศไทยในปี 2560 พบว่ามี ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 11.3 ล้านคน หรือ 16.7% ของจำนวนประชากร ทั้งหมด
โดยที่คนในวัยนี้มักมีความเสื่อมของระบบต่าง ๆในร่างกาย การจะเป็น ผู้สูงอายุอย่างมีความสุขนั้นจำเป็นต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะ ช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวันและดำเนินกิจกรรมต่างได้ หนึ่งในปัญหา สุขภาพที่สร้างความทรมาณในการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย คือ กระดูกหัก ซึ่งส่วนใหญ่ เพราะ "โรคกระดูกพรุน" ซึ่งถือเป็นภัยเงียบ เนืองจากผู้ป่วยไม่ทราบมาก่อนว่า ตนเองมีภาวะกระตูกพรุน เนื่องจากไม่พบอาการใดๆ

ในวันนี้ได้มีการตรวจให้กับประชาชนและผู้ที่เข้าร่วมงานพร้อมมีการคัดกรองและการตรวจนัด เพื่อให้คนไข้ได้มีการดูแลและรักษาอย่างถูกวิธี ซึ่งทาง รพ.ตร.เป็นที่เดียวที่จะทำการมารค์จุดและวัดให้เพื่อสะดวกในการรักษาต่อไป

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง