รองหัวหน้าพรรคพลังสังคมเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์กระทรวงมหาดไทย

#ชัดทุกกระแส

รองหัวหน้าพรรคพลังสังคมเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์กระทรวงมหาดไทยวันนี้เวลา10.00น.

ที่กระทรวงมหาดไทยได้มีนายธรรมนิตย์ สมพิศ รองหัวหน้าพรรคพลังสังคมและนายกสมาคมผู้พัฒนาชาติไทย นายอลงกรณ์ แว่นแก้ว นายวิทูล สวนเกิด กรรมการบริหารพรรคพลังสังคมเป็นตัวแทนพี่น้องมายี่นหนังสือกับ หัวหน้าอนุชา สังข์ประกุล หัวหน้ากลุ่มร้องทุกข์กระทรวงมหาดไทย
 ชาวใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีตำบลไทรทอง.อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานีเกี่ยวกับขอเลขที่บ้านกลุ่มพัฒนาชาติไทยประมาณ45ครอบครัว

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ