"กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!บูรณาการร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอน้ำพองตรวจสอบข้อเท็จจริงและเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในสำนักสงฆ์!!

#ชัดทุกกระแส


"กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!บูรณาการร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอน้ำพองตรวจสอบข้อเท็จจริงและเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในสำนักสงฆ์!!เมื่อวันที่ 19 ก.ค.62 เวลา10.00 น. โดย พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. มอบหมายให้ นายณชพัฒน์​  ไกรศรีวรรธนะ กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว บูรณาการร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอน้ำพอง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณี พระรังสรรค์ ผู้ดูแลสำนักสงฆ์เกาะแก้วโพนทอง ร้องเรียนให้เข้าตรวจสอบผู้มีอิทธิพลและเงินบริจาค ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนเชือก ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จว.ข.ก. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย !!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ