"กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!จัดประชุมการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการด้านความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน!!

#ชัดทุกกระแส

"กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!จัดประชุมการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการด้านความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน!!เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.
พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.มอบหมายให้ พ.อ.สมศักดิ์  สงทามะดัน ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา สน.ปรมน.ทบ.ภาค 2 ชรก. กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.ให้การต้อนรับ
พลโทกิตศักดิ์​ บุญ​สุข​ รองผอ.ศปป.4​ กอ.รมน.
และคณะฯ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจติดตามการดำเนินงานพร้อมรับฟังบรรยายสรุปการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการด้านความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ณ ห้องประชุมศรีบริรักษ์ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขปัญหาและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบในทุกด้านให้การบูรณาการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ร่วมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เกิดความมั่นคงได้อย่างยั่งยืนต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ