ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส ได้อำนวยความสะดวกด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี ๒๕๖๒

#ชัดทุกกระแส

   ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส ได้อำนวยความสะดวกด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี ๒๕๖๒ 
ซึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ ๗ และในปีนี้มีกำหนดไว้ ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๔-๘ กรกฎาคม จำนวน ๙ เที่ยวบิน โดยการบินไทยได้จัดเที่ยวบินพิเศษ ในการเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาสไปยังท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาราเบียเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง  ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ มาโดยตลอด เพื่อให้พี่น้องมุสลิมที่เดินทางได้รับความสะดวกสบายปลอดภัย และได้ประกอบศาสนกิจอันสำคัญยิ่งอย่างสมบูรณ์ตามแผนเสริมรสร้างสันติสุขจังหวัดชายภาคแดนใต้
    โดยในปีนี้ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส ได้มีการนำระบบการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี Biometrics (ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า) มาใช้ที่สนามบินนราธิวาสเป็นปีแรก
    และในวันนี้ ( ๗ ก.ค.๖๒) ว่าที่พันตำรวจเอก ศุภชัย  พละเดช ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส ได้ให้การต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ซึ่งมาเป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ฮ.ศ.๑๔๔๐)  ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส


     พร้อมนี้ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส ได้นำชมและสาธิตการใช้เครื่องระบบการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี Biometrics (ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า) ซึ่งผลการตอบรับเป็นไปอย่างดีเยี่ยม

    สำหรับเทศกาลฮัจญ์ ประจำปี ๒๕๖๒ ปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ เริ่มขึ้นในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันนี้ (๗ ก.ค.๒๕๖๒) รวมแล้ว ๘ เที่ยวบิน มีผู้แสวงบุญ ทั้งสิ้น  ๒๓๐๖ คน

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง