ตม.ชลบุรีตรวจบุคคลแเละยานพาหนะ(เหลมฉบัง) ตรวจเรือสินค้า


#ชัดทุกกระแส

ตม.ชลบุรีตรวจบุคคลแเละยานพาหนะ(เหลมฉบัง) ตรวจเรือสินค้าวันนี้ (9 ก.ค.62) เวลา 17.00-18.00 น. งานตรวจบุคคลและยานพาหนะ(แหลมฉบัง) ผลัด 1 ตรวจเรือสินค้า
MV.YHM INTEAACTION สัญชาติ LIBERIA คนประจำพาหนะ 20 คน ณ ท่าเทียบเรือ SIAM SEAPORT
จนท. ได้ตรวจบริเวณโดยรอบและภายในเรือ ตรวจ Searnanbook หนังสือเดินทาง พบคนประจำพาหนะ
ทั้งหมด.ป็นบุคคลเดียวกัน ไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือแรงงานผิดกฎหมายทั่วไปปกติ
และไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง