"รอง​ผอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น​ เป็นประธา​นพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีชุมชนคุณธรรม (บวร) รวมใจ!!

#ชัดทุกกระแส

"รอง​ผอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น​ เป็นประธา​นพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีชุมชนคุณธรรม (บวร) รวมใจ!!


เมื่อวันที่ 25 ก.ค.62 เวลา 0830 น.
พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน. จังหวัด ข.ก. เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีชุมชนคุณธรรม (บวร) รวมใจ ประจำปี 2562 เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งนำหลักธรรมทางพุทธศาสนา มาเป็นเครื่องขัดเกลาให้แก่เยาวชน
ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 90 คน การดำเนินการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ