มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมกับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง. จัดสัมมนาสื่อโซเซียล เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เท่าทันสื่อ

#ชัดทุกกระแส

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ร่วมกับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง. จัดสัมมนาสื่อโซเซียล เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เท่าทันสื่อ แก่เครือข่าย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา ประชาชน ที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว ต้องรับฟังรับรู้อย่างมีสติ


     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช). เครือข่ายผู้บริโภคกระจายเสียงและโทรทัศน์ภาคกลาง.  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน. และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   จ้ดสัมมนาเสริมสร้างทักษะการเท่าทันสื่อแก่เครือข่ายผู้บริโภคภาคกลางสู่การเป็น. Active. Consumer  แก่คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจที่เข้าร่วมในการสัมมนา

   ในการจัดสัมมนาครั้งนี้จะมีวิทยากรผู้เขี่ยวชาญด้านการสื่อสารมวลชนมาร่วมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เนื่องจากในปัจจุบันนี้กระแสสื่อโซเชียลรวดเร็วมากเหตุเกิดไม่นานกระแสข่าวก็ออกไปสู่สังคมอย่างรวดเร็ว เราต้องรับฟังดูอย่างมีสติพิจารณาดูให้ดีก่อนก่อนที่จะตัดสินใจดูใครผิดใครถูก อย่าไปเขื่อโดยทันที. ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ห้องประชุมอาคารดุษฎีบัณฑิต. ชั้น. 2  ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม นี้ เวลา 09.00 - 16.30 น ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.สุปราณี  วัฒนสิน โทร 089 - 144 - 1819 ได้ทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ