“โครงการ กต.ตร.และตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สร้างสรรค์พัฒนา โรงพักน่าอยู่เพื่อประชาชน”

 #ชัดทุกกระแส

“โครงการ กต.ตร.และตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สร้างสรรค์พัฒนา โรงพักน่าอยู่เพื่อประชาชน”วันนี้  ( ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒)  เวลา ๐๙.๓๐  น. พ.ต.อ.ภูบาล ทับจันทร์ รอง ผบก.สบส.ฯปฏิบัติราชการ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ได้รับมอบหมายจาก ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวทำกิจกรรมตาม “โครงการ กต.ตร.และตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สร้างสรรค์พัฒนา โรงพักน่าอยู่เพื่อประชาชน” ณ  ลานหน้าที่ทำการ ภ.จว.นนทบุรี 

 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี กต.ตร.สถานีตำรวจ ที่ปรึกษา รวม 11 สถานีและข้าราชการตำรวจ รวม ๔๕๐  คน  โครงการนี้เป็นโครงการที่ กต.ตร.ทุกระดับ ที่ปรึกษาและข้าราชการตำรวจนนทบุรี ร่วมคิด ร่วมทำ ทำความสะอาด  Big cleaning day  และปลูกต้นไม้มงคล “ต้นรวงผึ้ง” (Yellow Star) ในพื้นที่ของสถานีตำรวจทุกแห่ง  การทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำงานให้สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย  จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัย  สุขภาพจิตดี ประชาชนผู้มาใช้บริการ ก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วย ถือเป็นการยกระดับในการให้บริการประชาชนอีกทางหนึ่ง

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง