อำเภอคลองหลวงจัดโครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่จังหวัดสุพรรณบุรี

#ชัดทุกกระแส

อำเภอคลองหลวงจัดโครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่จังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้พิการสร้างอาชีพ นางจุฑารัตน์ อิ่มชื่นศรี ปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวงปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายก จัดกิจกรรมอบรมศึกษาดูงานพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลได้ทำกิจกรรมฝึกอาชีพทำน้ำมันเหลือง สบู่ ยาหม่อง และ การทำแป้งหอมพวงวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562    นางจุฑารัตน์ อิ่มชื่นศรี
ปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวงปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายกคลองหลวงได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ.ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองสาหร่าย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีภายในกิจกรรมจัดให้ประชาชนในเขตเทศบาล กว่า 63 ชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และ ได้เดินทางไปที่ วัดหนองไผ่เจริญธรรมที่อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อกราบสรีระสังขาร หลวงพ่อสุวัฒน์ สุวัฑโน และมีพิธีเปิดการอบรม โดยนางจุฬารัตน์ อิ่มชื่นศรี ปลัดเทศบาลปฎบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงรับฟังคำบรรยายมีการสาธิต การทำน้ำหอม ทำสบู่ ยาหม่องและ การทำแป้งหอมแป้งพวง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้มีทักษะ นำความรู้ในกิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดประกอบอาชีพ  กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี โดยมีประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองคลองหลวงส่งตัวแทนชุมชนชุมชนละ 3-4 คน จำนวน 63 ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 200 คน  ทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองคลองหลวงได้จัดบุคลากร


มาให้ความรู้พร้อมกับมีการสาธิตสอนทำ เช่น​  น้ำมันเหลือง สบู่ ยาหม่อง แป้งหอมแป้งพวง (หอมมาก) เป็นต้น​  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้และมีทักษะ สามารถนำความรู้ ในกิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดประกอบอาชีพ ในอนาคตได้  ซึ่งทางเทศบาลมีโครงการในอนาคตว่าจะเปิดร้านจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน หรือสินค้าโอท๊อปจากผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ผู้ที่เข้าร่วมอบรมตามโครงการส่งเสริมวิชาชีพที่ทางเทศบาลเมืองคลองหลวงได้จัดขึ้น  มาขายที่ร้านสวัสดิการวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ทั้งยัง จะมีการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวนักศึกษาดูงานต่อไป
โชคชนะ/คิว รายงาน


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ