“ราชทัณฑ์ จัดการแข่งขันกีฬาผู้ต้องขัง นายกสมาคมมวยร่วมสนับสนุน”

 #ชัดทุกกระแส

“ราชทัณฑ์ จัดการแข่งขันกีฬาผู้ต้องขัง 
นายกสมาคมมวยร่วมสนับสนุน”วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี
พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับ
กรมพลศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการการแข่งขันกีฬาผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2562   
   

พร้อมด้วยนายพัชระ  ตั้งพานิช  ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ผู้แทนอธิบดีกรม               พลศึกษาร่วมเป็นประธานในพิธีดังกล่าว  โดยกรมราชทัณฑ์มีนโยบายในการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อคืนคนดีสู่สังคม โดยให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จัดการแข่งขันกีฬาให้กับผู้ต้องขัง ประกอบด้วย 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ 1.กีฬาฟุตซอล 2.กีฬาวอลเลย์บอล 3.กีฬาเซปักตะกร้อ 4.กีฬาเปตอง เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทุกเพศ ทุกวัย ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลักษณะนิสัย สร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ ได้กำหนดจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคกลาง โดยได้รับ การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   


     รวมทั้งกรรมการตัดสินในแต่ละชนิดกีฬาจากกรมพลศึกษาอีกด้วย
พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการแข่งขันกีฬาผู้ต้องขังรอบชิงชนะเลิศที่จัดขึ้นแล้ว กรมราชทัณฑ์และทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ยังได้รับเกียรติจากนายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย อุปนายก เลขาธิการ นักมวยสมัครเล่นทีมชาติไทย พร้อมคณะฯให้เกียรติเดินทางมาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว       พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา เยี่ยมชมการเรียนการสอนด้านกีฬาของทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง                   ซึ่งเป็นเรือนจำเฉพาะทางด้านกีฬาของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งถือว่าการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ต้องขังสามารถกลับตนเป็นคนดีเพื่อให้สังคมภายนอกยอมรับและให้โอกาสต่อไป

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง