เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย มีคำสั่งแต่งตั้งบรรพชิตจีนนิกาย ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส

#ชัดทุกกระแส

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย มีคำสั่งแต่งตั้งบรรพชิตจีนนิกาย ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดในสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกาย จำนวน ๘ รูป
๑. หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ เย็นงี้ ผู้ช่วยปลัดขวา จีนนิกาย เลขานุการเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
๒. หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต เย็นอี ผู้ช่วยปลัดซ้าย จีนนิกาย รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดวัดบําเพ็ญจีนพรต ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพพุทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
๓. พระอธิการวิทย์ชัย เย็นจุง รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดจีน ประชาสโมสร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจีนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา


๔. พระอธิการบุญรัตน์ เสี่ยคัง รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมังกรบุปผาราม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมังกรบุปผาราม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
๕. พระอธิการสุธรรม เสี่ยปิ้ง รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดคิชฌกูฏวิหาร (เล่งจิ๋วเจ็งเซี้ย) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดคิชฌกูฏวิหาร (วัดเล่งจิ๋วเจ็งเซี้ย) เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร
๖.หลวงจีนปลัดนิพนธ์ เสี่ยเหลียง ตำแหน่งคณานุกรมผู้ช่วยเจ้า คณะใหญ่ฝ่ายขวาจีนนิกาย วัดโพธิ์เย็น ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เย็น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
๗.พระวีระพงษ์ เสี่ยไท้ สํานักวัดมังกรกมลาวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะ สงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี๘. พระพลวิทย์ เสียเหี่ยง สํานักวัดโพธิ์แมนคุณาราม เขตยาน นาวา กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธคุณ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง