ตม. เสริมเขี้ยว ยึดทรัพย์ อาชญากรข้ามชาติ

#ชัดทุกกระแส

ตม. เสริมเขี้ยว ยึดทรัพย์อาชญากรข้ามชาติ
             


              สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช.สตม. ร่วมกับ
พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการฯ รรท. เลขาธิการ ปปง. จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม. เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน สามารถดำเนินคดีอาญาหรือดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำผิดได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์และพัฒนาองค์ความรู้ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล


​เมื่อวันที่ 23 ก.ค.62 พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช.สตม. เดินทางมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคและประสบการณ์งานสืบสวน
และร่วมสังเกตการณ์โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม. เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นการเพิ่มเขี้ยวเล็บ พัฒนาการสืบสวน สอบสวนที่มุ่งเน้นให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด นำวิธีการต่างๆ ที่ได้รับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นำไปปรับใช้เพื่อขยายผลการจัดกุมเครือข่ายผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินได้ต่อไป
​สตม.sขอเรียนให้ท่านทราบว่า สตม.มีมาตรการในการตรวจสอบ กวดขัน ปราบปราม
การกระทำความผิดในด้านต่างๆ ภายใต้การนำของพล.ต.ต.สมบัติ ชูชัยยะ ผบก.ศฝร.ตม. ได้จัดการหลักสูตรฝึกฝนให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดมีความรู้ ความสามารถให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในยุคปัจจุบันและอนาคต


หากประชาชนท่านใดพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด  กรุณาแจ้งมายัง สำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507  ซ.สวนพลู  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 1178 หรือที่ www.immigration.go.th   จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ขอบคุณ
พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีผือก สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง