"ก้องศักด" มอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและสิทธิประโยชน์ของ กกท.

#ชัดทุกกระแส

"ก้องศักด" มอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและสิทธิประโยชน์ของ กกท.ดร. ก้องศักด  ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล  “การประกวดตราสัญลักษณ์เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและสิทธิประโยชน์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย” โดยมี 
นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร, พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์, นายวิษณุ  ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา, ผู้บริหาร, พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท. ร่วมงาน ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่
9 กรกฎาคม 2562ตามที่ กกท. ได้จัดกิจกรรม “การประกวดตราสัญลักษณ์เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและสิทธิประโยชน์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย" โดยได้เชิญชวนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ และความรู้ความสามารถในการออกแบบตราสัญลักษณ์ให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยเปิดให้ผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา และมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากถึง 352 ชิ้นงาน นั้น

ดร. ก้องศักด  ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า “การประกวดตราสัญลักษณ์เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและสิทธิประโยชน์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ มีความมุ่งหวังที่จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนกับวงการกีฬาไทย โดยการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ให้ตรงกับตัวตนของการกีฬาแห่งประเทศไทยในรูปแบบที่ทันสมัย กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและคนรุ่นใหม่หลากหลาย เพศ อายุ อาชีพ โดยการตัดสินผลงานได้มีการเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ และตัวแทนจากการกีฬาแห่ง ประเทศไทยเข้าร่วมคัดเลือกและมีการตัดสินให้ผลงานของ นายเกียรติศักดิ์ ช่วยสกุล อายุ 39 ปี เจ้าของผลงานชื่อ  SAT POWER เป็นผู้ชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งสามารถสื่อสารชิ้นงานได้อย่างชัดเจน ทันสมัย แสดงออกได้ อย่างสร้างสรรค์และลงตัว”
สำหรับแนวคิดการออกแบบในครั้งนี้ นายเกียรติศักดิ์ ช่วยสกุล เจ้าของผลงานได้ให้คำอธิบายไว้ว่า “3 ห่วงนั้น สีแดงหมายถึงพลัง สีน้ำเงินหมายถึงความมั่นคงสง่างาม สปิริต สีเหลืองทองหมายถึงการบรรลุเป้าหมายและชัยชนะในการแข่งขัน ช้างชูงวง หมายถึงความแข็งแกร่งและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย ส่วน อักษร S (Sports) เป็นรูปนักกีฬาหมายถึงการสนับสนุนในการขับเคลื่อนและพัฒนาในวงการกีฬาทุกมิติ ตราสัญลักษณ์มีลักษณะการตวัดประสาน หมายถึงพลังแห่งความสามัคคี ความมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความสำเร็จ ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดไปอย่างยั่งยืน”

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนตราสัญลักษณ์นี้จะยังไม่ถูกนำไปใช้อย่างเป็นทางการ จะต้องผ่านกระบวนการในการพัฒนารูปแบบก่อนการนำไปใช้จริงในการสนับสนุนกีฬาต่างๆ ซึ่งจะปรากฏเป็นเหมือนเครื่องหมายการันตีคุณภาพการแข่งขัน, การกีฬา หรือกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติต่อไป


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง