กรมราชทัณฑ์ ร่วมงานมหกรรม THAILAND SOCIAL EXPO 2019

#ชัดทุกกระแส

กรมราชทัณฑ์ ร่วมงานมหกรรม THAILAND SOCIAL EXPO 2019วันที่ 5 ก.ค.62 เวลา 10.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน THAILAND SOCIAL EXPO 2019 ภายใต้แนวคิด "ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน- Partnership for Sustainability" โดยมีนายพงษธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองอธิบดีกรมบังคับคดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานฯ
โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จากประเทศไทยและประเทศอาเซียนกว่า 100 หน่วยงาน เพื่อแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและงานมหกรรมด้านสังคม ครั้งที่ 2 ของประเทศไทย อันเป็นการต่อยอดและขยายผลการรวบรวมผลงานนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย รวมทั้งผลการคิดค้นและการดำเนินงานสำคัญในด้านสังคมของประเทศไทยและอาเซียน
ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการภายในงานดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น 5 โซน ประกอบด้วย 1) ยุติธรรมใส่ใจ 2) มุ่งให้ความเป็นธรรม 3) ลดความเหลื่อมล้ำ 4) สร้างสังคมปลอดภัย และ 5) ผลิตผลคนยุติธรรม

โดยภายในงานดังกล่าวฯ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าเยี่ยมชมบูธที่ทางกรมราชทัณฑ์ได้นำมาจัดแสดง โดยมีนายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนกลางจำระยอง และนางสุกฤตา เพชรหนองชุม ผอ.ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ให้การต้อนรับสำหรับในปีนี้กรมราชทัณฑ์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การจัดบูธนิทรรศการ ศาสตร์พระราชา ศูนย์การเรียนรู้ เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว สังกัดเรือนจำกลางระยอง และได้นำผลิตภัณฑ์จากการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน มาจำหน่ายภายในงานอีกด้วย โดยมีประชาชนที่เข้าร่วมงานให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง