'แม่นิด สายบุญ' บริจาคเงินจำนวน 1,300,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลชัยบาดาน

#ชัดทุกกระแส

'แม่นิด สายบุญ' บริจาคเงินจำนวน 1,300,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลชัยบาดาน


แม่นิด สายบุญ พร้อม คุณยุทธศักดิ์ นิ่มนวล(บุตรชาย) ได้มอบเงินให้กับโรงพยาบาลชัยบาดาลจำนวน 1,300,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจเด็กและตู้อบเด็กมอบแก่ โรงพยาบาลชัยบาดาล รับมอบโดย นายแพทย์พิสิฐ  พรหมคำ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ภริยา ผวจ.ลพบุรี


และ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  ซึ่งทั้งนี้ยังขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์อีกจำนวนมาก
แม่นิด กล่าวว่า ในโอกาสนี้ก็จะทำบุญต่อไปและจะนำถุงมาบริจาคให้ผู้ป่วยอีก 150 เตียงในโรงพยาบาลชัยบาดาลต่อไป และขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมกันระดมทุน เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนอยู่“อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยเหลือผู้ป่วยของสถานพยาบาล ด้วยจำนวนประชากร และผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอีกจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชากรไทย และโรคภัยสมัยใหม่ก็มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น แม้จะได้รับอนุมัติงบจัดสรรจากรัฐบาลได้ และเอกชนให้การสนับสนุน แต่ก็ยังขาดแคลนอีกจำนวนมากมาก”แม่นิด กล่าว

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง