นายอำเภอเบตง​ นำส่วนราชการแจกใบปลิวรณรงค์​ ปฏิบัติตามกฎจราจร​ ดีเดย์​ 1ต.ค.

#ชัดทุกกระแส

นายอำเภอเบตง​  นำส่วนราชการแจกใบปลิวรณรงค์​ ปฏิบัติตามกฎจราจร​ ดีเดย์​ 1ต.ค.​ นายอำเภอเบตง นำส่วนราชการ ตำรวจ  ตชด. เทศกิจ อส. และ ทสปช. เดินแจกใบปลิวรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามระเบียบการจราจร และพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองเบตง  ดีเดย์ 1 ตุลาคม 2562 นี้ ฝ่าฝืน จับ ปรับ รับโทษสูงสุดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก


     วันนี้ (19ก.ย.62) พ.จ.ท.อนันต์  บุญสำราญ  นายอำเภอเบตง เป็นประธานปล่อยแถวส่วนราชการ ตำรวจ  ตชด. เทศกิจ อส. และ ทสปช. ในการเดินแจกเอกสารใบปลิวสองภาษา (ไทย -จีน) สร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการปฏิบัติตามระเบียบการจราจร และพื้นที่สาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองเบตง ตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนอำเภอเบตง เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมและกวดขันวินัยจราจร ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ/ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนอำเภอเบตง มีมติเห็นชอบให้จัดระเบียบและควบคุมวินัยจราจร


พร้อมจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะทางเท้าในเขตเมืองเบตง ให้สามารถใช้สัญจรได้ตลอดแนว เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง รองรับนโยบายเมืองต้นแบบด้านการท่องเที่ยวและบริการ ภายใต้การพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์เมืองสามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจรใช้รถ ใช้ถนน ตามนโยบายของคณะรักษาความวงบแห่งชาติ(คสช.) ในการคืนความสุขให้กับประชาชน ตามโครงการ คืนทางเท้าให้คน คืนถนนให้รถ ซึ่งต้องดำเนินการจัดระเบียบการจอดรถ และควบคุมวินัยจราจรบนถนนสายหลักและสายรองที่มีการจราจรคับคั่ง รวมทั้งการบริหารจัดการหาบเร่ แผงลอย ป้ายโฆษณา สิ่งกีดขวางที่ล่วงล้ำทางเท้าทุกชนิด โดยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างและสิ่งของที่มีการจัดวางอย่างถาวร ล่วงล้ำทางเท้าจนประชาชนไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้โดยสะดวก


 โดยเริ่มกวดขันอย่างจริงจังในถนน 6 สายที่มีการจราจรคับคั่งภายในเขตเทศบาลเมืองเบตง  คือ 1.ถนนบริเวณสี่แยกตลาดสด – สี่แยกเหลี่ยนหยู , 2.ถนนบริเวณสี่แยกเหลี่ยนหยู – สี่แยกร้านอาหารไทซีฮี้ , 3.ถนนบริเวณสี่แยกร้านอาหารไทซีฮี้ – สามแยกดรงแรมคงคา , 4.ถนนบริเวณสี่แยกโรงแรมคงคา – สี่แยกตลาดสด , 5.ถนนบริเวณสี่แยกโรงแรมศรีเบตง – สี่แยกหอนาฬิกา และ 6.ถนนสี่แยกหอนาฬิกา – บ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดเบตง


พ.จ.ท.อนันต์  บุญสำราญ  นายอำเภอเบตง  เปิดเผยว่า  ในระหว่างวันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน ยังอยู่ในช่วงของการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนและนักท่องเที่ยว หากพบผู้กระทำผิด เจ้าพนักงานจราจร หรือ อาสาจราจร จะทำเพียงว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้น แต่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป หากผู้ใดกระทำผิด ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 จะถูกปรับในอัตราโทษสูงสุด  จึงขอฝากถึงพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน ปฏิบัติตามตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนอำเภอเบตง เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมและกวดขันวินัยจราจร อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เบตงเป็นเมืองที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมกับการเป็นเมืองต้นแบบ และเมืองแห่งการท่องเที่ยวของจังหวัดชายแดนภาคใต้
โยธิน  ประชามติรัฐ  อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ