"กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับพล.ต.รังษี กิติญาณทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและที่ปรึกษา กองทัพภาคที่ 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบเตียงพยาบาลให้ผู้ป่วยติดเตียง!!

#ชัดทุกกระแส

"กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับพล.ต.รังษี กิติญาณทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและที่ปรึกษา กองทัพภาคที่ 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบเตียงพยาบาลให้ผู้ป่วยติดเตียง!!


เมื่อวันที่18 ก.ย.62 เวลา 11.10 น. โดยพ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ได้มอบหมายให้  พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน. จังหวัด ป.ข.และคณะเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด

เข้าร่วมต้อนรับ พล.ต.รังษี กิติญาณทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและที่ปรึกษา กองทัพภาคที่ 1 ซึ่งเดินทางมามอบเตียงพยาบาลให้กับ นางบุญเรือง รัตนา อายุ 58 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง/มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว อยู่บ้านเลขที่ 58 ม.5  ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ