สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา กิจกรรมเสวนาสาวไทยเชื้อสายจีน ประจำปี 2562 ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเทศกาล 3 วัฒนธรรม

#ชัดทุกกระแส

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา กิจกรรมเสวนาสาวไทยเชื้อสายจีน ประจำปี 2562 ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเทศกาล 3 วัฒนธรรม


วันที่​ 9​ กันยายน​ 2562​
นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาสาวไทยเชื้อสายจีน ประจำปี 2562 ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเทศกาล 3 วัฒนธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2562 เพื่อเสริมสร้างความรักความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องชาวไทยเสือสายจีนในจังหวัดยะลา และอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเสือสายจีน สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชาวไทยเสือสายจีนแต่ละกลุ่มภาษาของจังหวัดยะลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสมาคมต่างๆ ชาวไทยเชื้อสายจีน คณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม


นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ได้ร่วมกับ อำเภอเบตง สมาคมคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดยะลา และมูลนิธิอำเภอเบตง จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจัหวัดยะลา และเปิดโอกาสให้องค์กรทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชาวไทยเสือสายจีนแต่ละกลุ่มภาษาในจังหวัดยะลาสำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาหัวข้อวิถีชีวิตคนไทย จากแผ่นดินใหญ่สู่สุวรรณภูมิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน การสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน
 การจัดนิทรรศการวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีน การศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอเบตง และการพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของสาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดยะลา
ทีมข่าว
 โยธิน  ประชามติรัฐ  อ.เบตง  จ.ยะลา   รายงาน

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ