"เสมา 3 ปลื้ม งานกศน. เจาะกลุ่มเป้าหมายสร้างการเรียนรู้ให้ประชาชนได้ทั่วถึง ทุกที่ทุกเวลา!!

#ชัดทุกกระแส

"เสมา 3 ปลื้ม งานกศน. เจาะกลุ่มเป้าหมายสร้างการเรียนรู้ให้ประชาชนได้ทั่วถึง ทุกที่ทุกเวลา!!


วันนี้ เวลา 09.00 น. (13 ก.ย. 62)
ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์ รมช. ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนเมืองของ สำนักงาน กศน.กทม. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร


พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ ดร.ศรีชัย  พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค 2 ดร.ปรเมศวร์  ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการ กศน.กทม. ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา กศน.เข้าร่วมการประชุม


​ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์  รมช.ศธ.กล่าวว่า “ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ บุคลากรทางการศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกท่าน ที่ร่วมให้การส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้เป็นอย่างดี และพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาชน ให้มีความรู้ ความสามารถ พึ่งพาตนเองได้ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนของเราให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืนตลอดไป


สำนักงาน กศน.นั้น ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนชุมและแหล่งเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่างๆ การส่งเสริม และพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษา รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง


โดยอาศัย ครู กศน. ตำบล ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน เป็นผู้ขับเคลื่อนประสานงานกับภาคีเครือข่ายชุมชน ปราชญ์ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ นั้น ตนตระหนักดีว่า ในการพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถ การทุ่มเทและเสียสละ การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ


ตลอดจนการทำกิจกรรมที่มีความหลากหลายให้สอดคล้องกับบริบทในสังคม ชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร ดิฉันในฐานะผู้กำกับดูแล ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถ “ รมช.ศธ.กล่าว!!

#ฝ่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ!!

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ