"เสมา 3 ลงพื้นที่ปากน้ำโพรับฟังข้อเสนอ พร้อมทลายทุกข้อจำกัดเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชน!!

#ชัดทุกกระแส

"เสมา 3 ลงพื้นที่ปากน้ำโพรับฟังข้อเสนอ พร้อมทลายทุกข้อจำกัดเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชน!!


วานนี้เวลา 14.00 น. (6 ก.ย. 62) ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วยนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายด้านการศึกษา ณ โรงเรียนสามมิตร อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์


ดร.กนกวรรณ  กล่าวว่า “โรงเรียนสามมิตรให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ลูกเสือ-เนตรนารี” นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับอนุบาล รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว HighScope ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและผลผลิตทางวิทยาศาสตร์  การเรียนการสอนแบบบูรณาการ STEM TO SEARM การจัดการเรียนรู้รูปแบบ  Thinking School  การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ “เด็กพิการเรียนรวม” และส่งเสริมความสามารถพิเศษ ตามรูปแบบพหุปัญญา ซึ่งมีการวางแบบแผนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ”


ดร.กนกวรรณ กล่าวตอนหนึ่งว่า “ การที่จะทำให้การเรียนการสอนมีคุณภาพได้นั้น สวัสดิการครูเอกชน ก็ต้องดีด้วย ขณะนี้ได้ผลักดันนโยบายการเพิ่มเพดานการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจากไม่เกินคนละ100,000บาทต่อคนต่อปีมาเป็น150,000บาทต่อคนต่อปี เพื่อแก้ไขปัญหาสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลไม่เพียงพอ ส่งผลให้ครูที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ ไดรับความเดือดร้อน เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายสูง กระทบต่อขวัญกำลังใจของครูโรงเรียนเอกชน นั้น ขณะนีได้มอบหมายให้กองทุนสงเคราะห์ และ สช. ศึกษาแนวทางการเบิกจ่ายตรง เพื่ออำนวย ความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายของครูที่เจ็บป่วยโดยเร็ว


นอกจากนี้ในส่วนของการพัฒนาครูเอกชนนั้น ตอนนี้ตนและทาง สช. ได้จัดสรรงบประมาณ ในการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน เพื่อเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพครูเอกชนไว้แล้ว ประมาณ 22 ล้านบาท โดยจะเริ่มดำเนินการทันทีกระจายไป 18  ศึกษาธิการภาค(ศธภ.) ทั่วประเทศ ให้เข้าไปช่วยจัดอบรมพัฒนาครูได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการอบรมครูสอนเด็กพิเศษที่ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อดูแลเด็กให้ได้อย่างเต็มที่

ซึ่งการอบรมชุดแรกประมาณ  18,000 คน จากครูเอกชนทั้งหมดกว่า 100,000 คน โดยจะจัดให้มีการอบรมใน 4 หลักสูตร คือหลักสูตรการออนไลน์ หลักสูตรวิทยาการคำนวณในระดับประถมและมัธยม หลักสูตรอบรมลูกเสือ และหลักสูตรการอบรมครูปฐมวัย  และที่สำคัญ ตนจะร่วมผลักดันจะ​ทลาย ทุก​กำแพงข้อจำกัด และ​จะ​ไม่​ทิ้ง​ใคร ไว้​ข้าง​หลัง “กนกวรรณ กล่าวทิ้งท้าย!!

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ