4 ปลัดอำเภอ กับภารกิจ กรมการปกครอง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อประชาชน

#ชัดทุกกระแส

4 ปลัดอำเภอ กับภารกิจ กรมการปกครอง   บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อประชาชน 


กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจด้านการปกครอง ดูแล และให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย และเกิดความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืน หรือเรียกว่า “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”  แต่การจะบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนนั้นเป็นภารกิจที่ไม่ง่าย เพราะต่างคน ต่างใจ ต่างก็มีปัญหาที่แตกต่าง ฉะนั้น “ปลัดอำเภอ” จึงเป็นอีกตำแหน่งที่สำคัญที่นำปัญหาเรื่องทุกข์ร้อนของประชาชนไปจัดการแก้ไขโดยเร็ว


นายสมพร ทองรักษ์   ปลัดอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น บอกเล่าถึงเรื่องราวของการเข้ามาเป็นปลัดอำเภอ  ว่า เป็นความคาดหวังของพ่อที่ได้สั่งเสียไว้ว่า อยากให้เป็น ปลัดอำเภอ เพื่อจะได้ช่วยเหลือประชาชน ตนเองก็ตั้งใจเรียนศึกษาระเบียบปกครอง จนสอบติด  และได้เป็นปลัดอำเภอตามความฝันที่ตั้งใจไว้ทั้งของตนเองและความคาดหวังของพ่อด้วย


นายวัชรวิชญ์ ทองธวัช  ปลัดอำเภอในส่วนงานเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ส่วนกำกับ สืบสวนและปราบปราม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ผู้สานงานปกครองตามรอยของคุณพ่อ-อิศรา ทองธวัช อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้เสียสละชีวิตในเหตุการณ์ความไม่สงบของพื้นที่ชายแดนใต้   ระบุว่า  ปลัดอำเภอเป็นอาชีพที่เข้าถึงประชาชนได้จริง ได้ทำงานเพื่อประชาชน เพื่อสังคม แก้ปัญหาให้แก่ประชาชนได้ ตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ก็คือบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  อันไหนที่ประชาชนมีทุกข์ เราก็เข้า  แก้ไขปัญหา  ที่ไหนที่มีความสุขอยู่แล้ว เราก็เข้าไปเพิ่มความสุขให้มากขึ้น

ทางด้าน นางสาวจุรีพร ตรีนนทสกุล ปลัดอำเภอสาวนราธิวาส ผู้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดด้วยความเข้าใจใฝ่ฝันอยากจะเป็นปลัดอำเภอ เพื่อที่จะมาพัฒนาบ้านเกิด เธอเรียนจบปริญญาตรีจากเหนือสุดแดนสยาม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ก่อนที่จะลงมาใต้สุดของประเทศ ปัจจุบันเธอทำงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ในบทบาทของปลัดอำเภอประจำอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส – บ้านเกิดของเธอ


นายธนดล สถาวรเวทย์   จาก “เด็กค่ายอาสาพัฒนา” สู่แรงบันดาลใจอยากจะเป็นข้าราชการเพื่อเข้ามาพัฒนาสังคม หลังจากเรียนจบแล้ว  ในช่วงแรกธนดลจะทำงานเอกชน เขาก็รอคอยฟังข่าวคราวการเตรียมสอบปลัดอำเภอ และอ่านหนังสืออย่างหนักเพื่อเตรียมสอบให้ได้ในงานที่เขาฝัน และเมื่อถึงเวลา เขาก็เข้าสอบปลัดอำเภอปรากฏว่า เขาสอบได้ที่ 1 ของการสอบปลัดอำเภอทั่วประเทศในรอบนั้น แล้วเลือกไปในพื้นที่ต่างจังหวัดที่กันดาร เพื่อเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นในทันที

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ