• สมาคมกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตงได้รับอนุเคราะห์ให้ใช้ที่ดินเทศบาลเมืองเบตงเพื่อสร้างศูนย์ประสานงานกู้ชีพกู้ภัย

#ชัดทุกกระแส

 สมาคมกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตงได้รับอนุเคราะห์ให้ใช้ที่ดินเทศบาลเมืองเบตงเพื่อสร้างศูนย์ประสานงานกู้ชีพกู้ภัย  ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างโรงเรียนเทศบาล 6(ทางไปที่ว่าการอำเภอเบตง) โดยทางสมาคมกู้ชีพกู้ภัยตรงยังขาดทุนทรัพย์ในการจัดสร้างจึงมีความประสงค์ขอรับบริจาคทุนทรัพย์หรือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง สามารถบริจาคทุนทรัพย์ผ่านเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชื่อบัญชีสมาคมกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตงบัญชีเลขที่ 020132657269 เพื่อใช้สร้างศูนย์ประสานงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุทกภัย อัคคีภัยและภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่อำเภอเบตงและพื้นที่ใกล้เคียง ทางสมาคมกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตง ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้


อุปกรณ์ที่ยังขาด
1. ไม้ฝาเฌอร่าขนาด 6 นิ้ว 50 แผ่น  รวมเป็นเงิน  7700 บาท
2.ประตูขนาด 90*200 จำนวน 3 บาน   บานละ 1100 บาท รวมเป็น เงิน 3,300 บาท
3.ชักโครก 1 ตัว ราคา 1,350 บาทติดต่อผู้ประสานงานได้ที่
นายโยธิน ประชามติรัฐ
หัวหน้าชุดปฏิบัติการสมาคมกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตง
098-0131873
080-7169253

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ