ตม.จว.มุกดาหาร จัดอบรมหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดมุกดาหารเพื่อป้องกันการลักลอบนำรถยนต์ผิดกฎหมาย(เถื่อน)ข้ามแดน

#ชัดทุกกระแส

ตม.จว.มุกดาหาร 
จัดอบรมหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดมุกดาหารเพื่อป้องกันการลักลอบนำรถยนต์ผิดกฎหมาย(เถื่อน)ข้ามแดน


ตามนโยบายของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลและพาหนะที่เข้า-ออกราชอาณาจักร และจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วันนี้(5 ก.ย.62) เวลา 09.00 - 14.30 น.
ภายใต้อำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์ ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4, พ.ต.ท.ธีรวัฒน์  ทิพย์ธนาวิวัฒ  รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 , พ.ต.ท.สุทิน จันทน์แดง รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 และ พ.ต.ท.อุดร ชาวแขก สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
ได้จัดอบรมโครงการเทคนิคการตรวจพาหนะป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.มุกดาหาร มี พ.ต.อ.จำรัส รุ่งเรือง ผกก.สส.1 บก.สส.จชต. พร้อมคณะเป็นวิทยากร เพื่ออบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ตม.จว.มุกดาหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง ประกอบด้วย ศุลกากรมุกดาหาร, กอ.รมน., ทพ., ตชด., นรข., อส., ด่านตรวจสัตว์ป่า(ไซเตส), ตำรวจน้ำ(รน.), กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร, สภ.เมืองมุกดาหาร และ สภ.ผึ่งแดด. รวมทั้งสิ้น 40 นาย 


เพื่อเสริมสร้างทักษะและเทคนิคในการตรวจและสังเกตรถยนต์ผิดกฎหมายในลักษณะต่างๆ ป้องกันการนำรถที่ได้จากการโจรกรรมหรือรถผิดกฎหมายข้ามแดนไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์การบูรณาการกำลังของเจ้าหน้าที่ ตม.จวมุกดาหาร และหน่วยงานความมั่นคงให้เข้มแข็งในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ต่อไป

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ