กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการนำวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

#ชัดทุกกระแส

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการนำวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์เพื่อเศรษฐกิจและสังคม


            นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าร่วมงานมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการกำกับดูแลและบริหารจัดการสำหรับกรรมการและผู้บริหารของสภาวัฒนธรรม (กกส) รุ่นที่ ๑ ซึ่งดำเนินโครงการโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภายในงานมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการนำวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิ สภาวัฒนธรรมกรุงเทพ สภาวัฒนธรรมเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา เมื่อวันก่อน


ทั้งนี้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ความหลากหลายนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกนำมาใช้งานในการค้นหาอัตลักษณ์ เพราะเป็นมรดกและทุนทางวัฒนธรรม ชุมชนใดก็ตามที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ย่อมส่งผลให้เกิดความได้เปรียบเหนือชุมชนอื่น และสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ใน ๒ ประการหลัก คือ  เพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชน และเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แนวคิดการอนุรักษ์ พัฒนา ของชุมชนสภาวัฒนธรรม จึงเกิดเป็นรูปธรรมและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหมุนเวียนกลับสู่ชุมชนสร้างให้เกิดความยั่งยืน


​การส่งเสริมความรู้ที่อยู่ในชุมชน ก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งในการจัดการวัฒนธรรม ผู้ที่เหมาะสมที่จะดำเนินการนี้จึงควรเป็นคนภายในชุมชน ชุมชนจึงต้องตั้งคำถามว่ารู้จักวัฒนธรรมของตนเพียงใด มีแบบแผนประพฤติปฏิบัติอย่างไร มีเนื้อหาอย่างไร ในขณะเดียวกันการวิเคราะห์ว่าวัฒนธรรมใดที่สมควรได้รับการคุ้มครองและรักษาไว้ ในขณะที่วัฒนธรรมบางอย่างอาจจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือแบ่งปันกัน เพื่อให้เกิดผลในเชิงเศรษฐกิจ และเกิดความสมานฉันท์ของคนในพื้นที่ได้ 

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ