ส่งมอบความห่วงใย!!! "ผบช.สตม.นำทีมมอบเครื่องอุปโภค​ บริโภค ให้บ้านอุบลฮักแพง

#ชัดทุกกระแส

 ส่งมอบความห่วงใย!!! "ผบช.สตม.นำทีมมอบเครื่องอุปโภค​ บริโภค ให้บ้านอุบลฮักแพง


เมื่อวันที่ 16 ก.ย.62 เวลา 09.30 น.
 พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พร้อมด้วย พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบก.ตม.2 พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ รอง ผบก.ตม. 5, พ.ต.อ.ไพฑูรย์ กุลัตถ์นาม รอง ผบก.กฝ. ปฏิบัติราชการ สตม., พ.ต.อ.มานะ นาคทั่ง รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการ สตม., พ.ต.อ.ธนิสร แสงท่านั่ง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี และคณะหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ 6 นำตำรวจจิตอาสาสังกัด สตม.ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ตม.จว.อุบลราชธานี


  ไปมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้ที่จำเป็น ให้กับผู้พิการทางสมอง ที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีที่พักอาศัย ขาดผู้อุปการะดูแล หรือไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้รวมทั้งสิ้น  119 คน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อุบลราชธานี โดยมีนางบุญสิตา กันพูล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง และคณะ ให้การต้อนรับ


บ้านอุบลฮักแพง ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2553 โดยมีภารกิจในการดูแลคนพิการ ทั้งชายและหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้น ปัจจุบันมีคนพิการเพศชาย 57 คน เพศหญิง 62 คน รวมทั้งสิ้น 119 คน โดยมุ่งหวังในการส่งเสริมและพัฒนา ให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และพัฒนาไปถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในบ้าน และมากไปกว่านั้น คือการได้ช่วยเหลือแบ่งปันต่อสังคมต่อไปเมื่อมีโอกาสด้วย


ในโอกาสนี้ พล.ต.ท.สมพงษ์ และคณะ ได้เยี่ยมชมห้องอาชีวบำบัด ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง เป็นห้องฝึกอาชีพผู้พิการ และช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากผู้พิการ


 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ มุ่งหวังในการส่งเสริมและพัฒนา ให้คนพิการมีความสุข มีรอยยิ้ม อันเป็นการส่งมอบความสุข และเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ จากใจตำรวจไทยให้กับผู้ด้อยโอกาสด้วย

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ