ตม.กาญจนบุรีตรวจเข้มด่านบ้านพุน้ำร้อน ปฏิเสธการเข้าเมืองของสาวเวียดนาม


#ชัดทุกกระแส

ตม.กาญจนบุรีตรวจเข้มด่านบ้านพุน้ำร้อน ปฏิเสธการเข้าเมืองของสาวเวียดนาม


วันที่​ 10 กันยายน 2562
 ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สำราญ กลั่นมา ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี , พ.ต.ท.หญิง กัญญา เพชรไพรโรจน์ รองผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี และ พ.ต.ท.นพรัตน์ จงเชิดชูตระกูล สว.ตม.จว.กาญจนบุรี ให้เพิ่มความเข้มงวดกวดขันการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร โดยจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อนได้ปฏิเสธการเข้าเมืองบุคคลต่างด้าว คือ MS.PHAM MY AN สัญชาติเวียดนาม อายุ 28 ปี 1 ราย ตามมาตรา 12 (2) พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เนื่องจากไม่มีปัจจัยยังชีพตามสมควรแก่กรณีที่เข้ามาในราชอาณาจักร และ (9) ไม่มีเงินติดตัวหรือไม่มีประกันตามที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 14 จึงได้แจ้งหนังสือคำสั่งออกนอกประเทศ (ตม.35) ให้ทราบ และดำเนินการส่งกลับออกนอกประเทศ

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง