เบตง หน่วยงานรัฐแจกหน้ากากอนามัยป้องกันหมอกควัน

#ชัดทุกกระแส

เบตง หน่วยงานรัฐแจกหน้ากากอนามัยป้องกันหมอกควัน


เบตง หน่วยงานรัฐห่วงสุขภาพประชาชน แจกหน้ากากอนามัย พร้อมแจ้งเตือนวิธีป้องเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน


     เมื่อเวลา 17.00 น วันที่ 18 ก.ย.62 จากสถานการณ์หมอกควันจากไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย ที่พัดเข้าปกคลุมในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ส่งผลให้สภาพอากาศใน อ.เบตง ท้องฟ้าหลัว มีหมอกควันขาวโพลนกระจายเต็มท้องฟ้า จุดชมวิวบางจุดไม่สามารถชมวิวเมืองเบตงได้เพราะถูกหมอกควันปกคลุม ส่วนในตัวเมืองเทศบาลเมืองเบตง มีความหนาแน่น และสามารถมองเห็นหมอกควันได้อย่างชัดเจน มีปัญหาด้านการมองเห็นในทางการจราจร ไม่สามารถจะมองเห็นได้ในระยะไกล ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะเส้นทางสาย410 ยะลา-เบตง ตั้งแต่บ้านคอกช้าง ต.แม่หวาดหวาด อ.ธารโต จนถึง อ.เบตง ประชาชนเริ่มมีอาการแสบตา แสบจมูก


     นายวงศ์วิทย์อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง เผยว่า หมอกควันระลอกใหม่ ที่เข้าปกคลุมพื้นที่อำเภอเบตง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งลมดังกล่าวได้พัดผ่านแหล่งกำเนิดฝุ่นควันในหมู่เกาะสุมาตราซึ่งยังคงมีความรุนแรงอยู่และเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง จึงทำให้หมอกควันเข้าปกคลุมพื้นที่ ทางสาธารณสุขอำเภอจึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลเบตง สาธารณสุขเทศบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จึงได้แจกหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชน ที่บริเวณหอนาฬิกา หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง โรงพยาบาลเบตง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อป้องกันหมอกควัน พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีป้องกันตนเองในภาวะหมอกควัน


 โดยให้ประชาชนใช้หน้ากากอนามัยปิดจมูก ขณะต้องออกไปนอกบ้าน พร้อมให้เฝ้าระวังสุขภาพของตนเองและผู้ใกล้ชิด โดยเฉพาะเด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์  และผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ โรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามข้อแนะนำจากภาครัฐ หากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์
ภาพ​ -​ ข่าว  โยธิน  ประชามติรัฐ  อ.เบตง  จ.ยะลา  รายงาน

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ