จิตอาสาครูต่างชาติ!!! ตม.นครราชสีมา ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

#ชัดทุกกระแส

จิตอาสาครูต่างชาติ!!! ตม.นครราชสีมา ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน


          วันที่​ 7 กันยายน​ 2562 เวลา 09.00 น. ตม.จว.นครราชสีมา ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตม.โคราช ตามนโยบายผู้บังคับบัญชาที่มุ่งเน้นให้ด่าน ตม.เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน


 โดยได้จัดให้มีการสอนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนในชุมชนใกล้เคียง โดยมีครูชาวต่างชาติเป็นครูจิตอาสา และมีนักเรียนในชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการ จำนวน 36 คน   
       

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ