กรมการปกครอง ชูหมู่บ้านดีเด่น "บ้านสวย เมืองสุข" ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

#ชัดทุกกระแส

กรมการปกครอง ชูหมู่บ้านดีเด่น "บ้านสวย เมืองสุข" ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่


กรมการปกครอง ได้ดำเนินการตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านที่สามารถ


ขับเคลื่อนนโยบายและโครงการสำคัญได้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยผลการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น
 (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 ระดับภาค ดังนี้


สำหรับ พื้นที่ ภาคเหนือ   รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่   บ้านเกยไชยเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ส่วนภาคกลาง  รางวัลชนะเลิศ  คือ บ้านหนองทราย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี


พื้นที่ภาคใต้  รางวัลชนะเลิศ   คือ  บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หมู่บ้านดีเด่น ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ   คือ
บ้านกันตวจระมวล หมู่ที่ 1 ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุริทร์

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ