"นอภ.เก้าเลี้ยวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และติดตามความคืบหน้า ตลอดจนรับฟังปัญหาข้อบกพร่องเพื่อหาแนวทางเร่งการสร้างบ้านให้ประชาชนที่ยากจน!!

#ชัดทุกกระแส

"นอภ.เก้าเลี้ยวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และติดตามความคืบหน้า ตลอดจนรับฟังปัญหาข้อบกพร่องเพื่อหาแนวทางเร่งการสร้างบ้านให้ประชาชนที่ยากจน!!
   

วันนี้(16 ก.ย.62)เวลา 10.30 น.
นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้มอบหมายให้นายคนอง ศรีสิทธิ์ เกษตรอำเภอ และนางวรรณรวี วรรณชาติ พัฒนาการอำเภอ ออกติดตามกำกับดูแล ชี้แนะการปฏิบัติแก่กรรมการหมู่บ้านในการสร้างบ้านคนจนที่ได้งบประมาณจากอบต.หนองเต่า และสนง.พมจ.นว.รวม 50,000 บาท ให้งบมาซ่อมแซม(เฉพาะเป็นค่าวัสดุ) ส่วนค่าแรงไม่มี ให้คณะกรรมหมู่บ้าน ภายได้การกำกับประสานงานของผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.ในหมู่บ้านร่วมกันทำ
และเมื่อเวลา 16.30 น. นายอำเภอได้ลงไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและเร่งให้มีความคืบหน้า ตลอดจนรับฟังปัญหาข้อบกพร่องเพื่อหาแนวทางให้เสร็จโดยเร็ว ณ บ้านของนายธนา เครือเจียม บ.เนินยอ ม.9 ต.หนองเต่า  อ.เก้าเลี้ยว!!

#ประชาสัมพันธ์อำเภอเก้าเลี้ยว!!

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ