“ครั้งแรกในไทย...ผู้ต้องขังร่วมแข่งขันสวดมนต์หมู่ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#ชัดทุกกระแส

“ครั้งแรกในประเทศไทย...ผู้ต้องขังร่วมแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทำนองสรภัญญะ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


   วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.
 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์
จัดการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย เป็นประธานในการแข่งขันดังกล่าว


  การจัดการประกวดในครั้งนี้สืบเนื่องจากในปี พ.ศ. 2557 กรมราชทัณฑ์ได้จัดการประกวด
สวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและทดสอบการอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอาน เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ต้องขังได้ฝึกฝนการสวดมนต์ และเสริมสร้างความเป็นผู้กล้าหาญทางด้านจริยธรรม รวมถึงการสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจ สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้


ต่อมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทอดพระเนตรการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะถวายพระพรโดยผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางนครพนม ทรงชื่นชมและได้มีพระกระแสกับผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ว่าควรมีการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะประกวดและส่งไปประกวดกับบุคคลภายนอก ซึ่งการแข่งขันสวดมนต์ดังกล่าว ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่ให้โอกาสผู้ต้องขังได้แสดงศักยภาพให้สังคมภายนอกได้รับทราบ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สนับสนุนให้เขาเหล่านี้
กลับสู่สังคมได้อย่างมีปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก


  พันตำรวจเอก ณรัชต์ฯ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมราชทัณฑ์ได้นำหลักคำสอนของทุกศาสนาเข้าดำเนินการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง โดยใช้หลักธรรมของศาสนาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์สำหรับการปรับสภาพจิตใจของผู้ต้องขังได้
เป็นอย่างดี ทำให้ผู้ต้องขังได้ตระหนักถึงความผิดพลาดที่ผ่านมาในอดีต และนำไปปรับปรุงตนเองให้เข้าสู่กรอบของศาสนา สังคม พร้อมที่จะเป็นบุคคลที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคม ก่อนกลับไปสู่สังคมภายหลังพ้นโทษได้                   


ทั้งนี้ ผลการแข่งขันประเภททีมหมู่ผู้ต้องขังชาย ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้แก่ เรือนจำกลางคลองเปรม และประเภททีมหมู่ผู้ต้องขังหญิง ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงกลางต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทั้ง 2 ทีม ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดียิ่งสำหรับผู้ต้องขัง  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสังคมจะให้โอกาสผู้พ้นโทษอีกครั้ง เมื่อเขาเหล่านี้ได้กลับสู่สังคม เพื่อมิให้หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ