นนทบุรี รวมพลังธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ

#ชัดทุกกระแส

นนทบุรี รวมพลังธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ


จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมพลัง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันนี้ (11 ก.ย.62) เวลา 10.30 น.
ที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้ต้องขัง จำนวน 200 คน โดยมีนายกรีฑา แก้วเทศ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับและร่วมในพิธี


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิต ด้านความเป็นอยู่ ของผู้ต้องขัง และเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการรวมพลังของทุกภาคส่วนแสดงน้ำใจ และสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขัง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ระลึกถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นกำลังใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม

 จนเมื่อพ้นโทษจากเรือนจำ หรือทัณฑสถาน และเป็นพลังสำคัญส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ ครอบครัวและสังคมต่อไป ซึ่งภายในพิธีได้มีการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และกล่าวคำปฏิญาณ โดยพร้อมเพรียงกันอย่างกึกก้อง เกิดเป็นพลัง ที่ออกมาจากจิตใจของผู้ต้องขัง เพื่อแทนคำขอบคุณ และตอบแทนกลับ ด้วยจิตสำนึกที่พร้อมยึดมั่น ทำความดี เพื่อเป็นคนดีของสังคม


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง