ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

#ชัดทุกกระแส

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปหลวงอ๊อด วัดสายไหม  ปทุมธานี พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง เจ้าตำรับวัตถุมงคล “ตะกรุดลูกปืน” ท่านเป็นพระนักพัฒนา นักการศึกษา พร้อมสนับสนุนสร้าง อาคารผู้ป่วย โรงเรียน และวัดในถิ่นทุรกันดารมากมาย
ช่วงวัยเยาว์ จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดวังจิก อ.สามชุก จากนั้นได้ออกมาช่วยเหลือครอบครัวหาเลี้ยงชีพ และใช้ชีวิตตามประสาวัยรุ่นทั่วไป


อายุ 32 ปี เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ อุปสมบทที่วัดสายไหม เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2534 โดยมีพระสุนทรศรีลาจาร รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นพระอุปัชฌาย์, พระปลัดช้อย โชติโก วัดสายไหม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวิบูลวรคุณ วัดลาดสนุ่น ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์

เป็นพระที่มีเมตตาสูง ทำบุญช่วยสนับสนุนกิจการงานของสงฆ์ เผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดอบรมนั่งสมาธิกรรมฐาน เจริญกุศลภาวนา เป็นพระนักพัฒนา และพระนักการศึกษาด้วย
ศึกษาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง และได้พบกับตำราคาถาของหลวงปู่ศุข แห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท เมื่อศึกษาปฏิบัติธรรมควบคู่กับตำรา

ศึกษาวิชาด้านการทำตะกรุดมาจากพ่อรอด สุขแสงจันทร์ ฆราวาส เมื่อร่ำเรียนได้วิชาความรู้มาแล้วจึงได้มาบวชเรียนอยู่ที่วัดสายไหมเป็นเวลากว่า 26 ปี ก่อนจะจัดสร้างปลุกเสกตะกรุดลูกปืนแจกจ่ายประชาชน


จากนั้นท่านฝึกปฏิบัติธรรมและศึกษาเล่าเรียน พ.ศ.2534 สอบได้นักธรรมชั้นนวกภูมิ สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมฯ วัดสายไหม
พ.ศ.2536 สอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมฯ วัดสายไหม พ.ศ.2552 สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมฯ วัดสายไหม

ท่านยังมุ่งมั่นสอบได้ระดับชั้นปริญญาตรีสาขาพุทธศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สาขาวัดพิชยญาติการาม) ระดับปริญญาโท สาขาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ดีกรีด็อกเตอร์ (ดร.) ที่สถาบันเดียวกัน โดยจะจบการศึกษาในต้นปี63

สำหรับลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2552 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสายไหม พ.ศ.2553 เป็นเจ้าอาวาสวัดสายไหม

ครั้นเมื่อท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสายไหม มุ่งเน้นส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนา วัดสายไหม มีพื้นที่ทั้งหมด 14 ไร่ 3 งาน มีศาลาปฏิบัติธรรมที่มีความเป็นสัปปายะ เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม เจริญสติภาวนา โดย ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 อาทิ การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน บวชเนกขัมมะจาริณีทุกวันศุกร์-วันอาทิตย์ และในวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา ดังจะอธิบายกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

นอกจากนี้ท่านยังได้สร้างถาวรวัตถุตามวัดต่างๆ มากมาย อาทิ สร้างอุโบสถวัดโพธิ์เลียบ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น, วัดลาว อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช, วัดสวนหลวง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ นอกจากนี้ยังสร้างอาคารผู้ป่วย 2 ชั้นให้กับโรงพยาบาลลำลูกกา จ.ปทุมธานี, โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ, โรงเรียนบ้านหนองแขม และโรงเรียนวัดวังจิก เป็นต้น

ท่านได้รับถวายที่ดินที่ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรี อยุธยา เพื่อสร้างวัดสายไหม แห่งที่ 2 ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ถือเป็นพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง