"กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมกลั่นกรองผู้ขออนุญาตซื้อ มีใช้ สั่งนำเข้าวัตถุระเบิด จังหวัดขอนแก่น!!

#ชัดทุกกระแส

"กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมกลั่นกรองผู้ขออนุญาตซื้อ มีใช้ สั่งนำเข้าวัตถุระเบิด จังหวัดขอนแก่น!!


เมื่อวันที่ 17 ก.ย.62 เวลา 10.00 น.
พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน. จังหวัด ข.ก.(ท.)มอบหมายให้ พ.ท.ประธาน ศรีทองหลาง  เป็นผู้แทนร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ขออนุญาตซื้อ มีใช้ สั่งนำเข้าวัตถุระเบิด จังหวัดขอนแก่น


โดยมี นายสมศักดิ์ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ปค. ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ